طبق گفته مقامات دولتی، خطوط برق باعث ایجاد آتش سوزی در کالیفرنیا شد. | گیفت کارت
حدود یک دهم آتشسوزی که در سال گذشته کشور شراب شمال کالیفرنیا را ویران کرد، خرید گیفت کارت اپل طریق خطوط برق بوجود آمد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*