طرفداران لیورپول # ۰۳۹؛ پلیس گفت که در جریان روم درگیری | گیفت کارت
طرفداران لیورپول در صورت رعایت قوانین ایتالیا، "ایمنی" را تضمین خواهند کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*