عراق کمترین انتخابات را برای ۱۵ سال به دست می آورد | گیفت کارت
انتخابات برای انتخابات عراق کمترین ۱۵ سال ساخت اپل آیدی که فقط ۴۴٫۵ درصد خرید گیفت کارت اپل مردم رای دادن را تشکیل می دهند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*