عربستان سعودی برای لغو ممنوعیت رانندگان زن آماده شده است. | گیفت کارت
خرید گیفت کارت اپل نیمه شب شنبه، زنان مجاز به رانندگی در عربستان سعودی خواهند شد. این تنها کشور در زمین ساخت اپل آیدی که رانندگان زنان در حال حاضر ممنوع ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*