عربستان سعودی به زنان اجازه می دهد بدون رضایت مردانه به خارج خرید گیفت کارت اپل كشور سفر كنند | گیفت کارت

[ad_1]


عربستان سعودی قوانینی جدید را صادر كرده ساخت اپل آیدی كه به زنان اجازه می دهد تا گذرنامه خود را دریافت كنند خرید گیفت کارت اپل بدون رضایت یک سرپرست مرد به خارج خرید گیفت کارت اپل كشور سفر كنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*