عربستان سعودی نخستین سفیر زن را تعیین می کند | گیفت کارت
عربستان سعودی اولین شاهزاده خانم سفیر زن را به عنوان رهبران پادشاهی تلاش می کند تا مدرنیزه کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*