عشق تابستان و شکم: نه کلمه اروپایی نیاز به زبان انگلیسی | گیفت کارت
به عنوان زبان غنی زبان انگلیسی، ممکن ساخت اپل آیدی گاهی اوقات سناریویی وجود داشته باشد که در آن هیچ کلمه ای وجود ندارد که دقیقا توضیح دهد چگونه احساس می کنید.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*