عمر البشیر: محاکمه تایران ممکن است همه طرفهای مخالف سودان در مورد | گیفت کارت
عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، با اتهام فساد خرید گیفت کارت اپل داشتن پول خارجی مواجه ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*