فرانسه در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز، افزایش قیمت بنزین را رد می کند. | گیفت کارت
فرانسه پس خرید گیفت کارت اپل هفته های تظاهرات خشونت آمیز، برنامه هایی برای افزایش قیمت بنزین در سال ۲۰۱۹ را رد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*