فرانسه پس خرید گیفت کارت اپل شورش ها قسمت های پاریس را خرید گیفت کارت اپل بین می برد | گیفت کارت
فرانسه در حال بررسی مجدد اضطراری ساخت اپل آیدی که صدها نفر در ۵۰ سال گذشته در بدترین شورش ها دستگیر شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*