فرانسه یادآور سفر سفیر رم به حملات بی پایه است. | گیفت کارت
فرانسه در ماههای اخیر به دنبال "حملات بی اساس خرید گیفت کارت اپل اظهارات ظالمانه" خرید گیفت کارت اپل ایتالیا در رم به یاد آورده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*