فرانسه: ۸۴۰ پل در معرض خطر سقوط | گیفت کارت
حدود ۸۴۰ پل در سراسر فرانسه در معرض خطر انقراض هستند، یک ممیزی که توسط حکومت هشدار داده شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*