فرانسوی ۷۱ ساله در سفر به کارائیب در بشکه پرتقال بزرگ | گیفت کارت




یک فرانسوی ۷۱ ساله یک سفر حماسی در سراسر اقیانوس اطلس را روی یک کپسول به شکل بشکه ای به سمت کارائیب وارد کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*