فرودگاه هنگ کنگ تمام پروازهای باقیمانده را به عنوان ترمینال سیل معترضان لغو می کند | گیفت کارت
فرودگاه هونگ کنگ روز دوشنبه همه پروازهای باقیمانده را لغو کرد زیرا هزاران اعتراض طرفدار دموکراسی بر این ترمینال غلبه کرده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*