فشار برای مرکل به عنوان متحد خرید گیفت کارت اپل دست دادن اکثریت | گیفت کارت
رهبری آنگلا مرکل بعد خرید گیفت کارت اپل رأی دهندگان احزاب دورتر خرید گیفت کارت اپل راست سبز بر سر متحدان باواریای خود قرار داده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*