فعال حقوق مدنی سیاه، رهبر گروه سفیدپوستان سفید می شود | گیفت کارت
یک فعال حقوق مدنی سیاه، بعید به نظر می رسد که رهبر گروه سفیدپوستان سفید شده ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل می گوید که قصد دارد آن را خرید گیفت کارت اپل بین ببرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*