فنلاند برای تسلیم طرح درآمد عمومی جهانی | گیفت کارت
فنلاند طرح پیشنهادی برای دستمزد جهانی ساخت اپل آیدی که به جای پرداخت حقوق بیکاری مردم را به صورت ماهانه پرداخت می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*