فوران عمده Hawaii Kilauea، قریب الوقوع است | گیفت کارت
ترس می رود که Kilauea هاوائی ها در حال رفتن به یک فوران آتشفشان بزرگ هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*