فیشر جدید فوران سنگ و گدازه خرید گیفت کارت اپل آتشفشان هاوایی | گیفت کارت
فیشر جدیدی بزرگ در آتشفشان Kilauea در هاوایی افتتاح شده ساخت اپل آیدی، خانه ها را تهدید می کند با بمب های گدازه خرید گیفت کارت اپل سنگ هایی که به هوا می ریزند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*