فیل به دنیا میآید چون کامیون سیرک در مسیر بزرگراه کشته میشود | گیفت کارت
یک فیل تاکنون کشته شده خرید گیفت کارت اپل دیگران پس خرید گیفت کارت اپل آنکه کامیون سیرک آنها را بر روی یک بزرگراه اسپانیایی لغزید، خرید گیفت کارت اپل بین رفت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*