قاضی آزاد می شود متهمان را پس خرید گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت اپل دست دادن کار به دموکرات | گیفت کارت
حداقل هفت جوان با اتهامات جنایی در ایالات متحده توسط یک قاضی جمهوری خواه جمهوری خروج آزاد شده ساخت اپل آیدی که به آنها گفت که اگر آنها قول دادند که کسی را بکشند آزاد می خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*