قدم زدن برای غذا و دارو – حبس زنان | گیفت کارت
به سرعت به من روشن شد که زمان صرف شده در اردوی ویژه ای که برای اعضای خانواده دولتی دولت اسلامی ساخت اپل آیدی، نوعی مجازات ساخت اپل آیدی حکم ایشان شروع شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*