قزاقها گزارش دادند که بازدید کنندگان جام جهانی همجنسگرا بوسیدن | گیفت کارت
به گفته پلیس، زوج های همجنسگرا که در طول جام جهانی به طور عمومی توسط قهرمانان روسیه بوسیدن عمومی می شوند، به پلیس گزارش خواهند شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*