قسمی خسگگی: پنج مظنون ممکن است مجازات مرگ را داشته باشند. | گیفت کارت
دادستان عمومی عربستان سعودی گفته ساخت اپل آیدی که او مجازات اعدام برای پنج مظنون را که به قتل جمال هاشگوجی متهم ساخت اپل آیدی، می پردازد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*