قورباغه قورباغه ستاره ای ناشناخته برای میلیون ها سال کشف شده است. | گیفت کارت
یک قورباغه کوچکی که برای میلیونها سال به علم ناشناخته ساخت اپل آیدی، کشف شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*