لاک پشت سرخ کرده و ماموران گزارش دهی در کره نر | گیفت کارت
کره شمالی ممکن ساخت اپل آیدی دسترسی بی سابقه ای را ارائه کند، اما همچنان مصمم ساخت اپل آیدی که کنترل کامل روزنامه نگاران را در اینجا حفظ کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*