لورا تامپف، پیشگام فشار برای دریافت دونالد ترومپ، چهار سال دیگر است که او را به رقبا متهم می کند: صبر کنید تا سال ۲۰۲۴، شما او را شکست دادید | گیفت کارت
در دفتر بیضی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*