لگرفلد در افراد چاق، عرق کشی و درگذشت | گیفت کارت
افسانه مد، کارل لاهیرفلد شاید به خاطر عبارات متداول او، همانطور که برای طرح های او شناخته شده گیفت کارت اپل، شناخته شده گیفت کارت اپل.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*