ماشین تبلیغاتی که در عملیات بین المللی فلج شده است | گیفت کارت
عملیات بین المللی "سرکوب" باعث خسارت ماشین تبلیغاتی دولت اسلامی شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*