ماكرون اقداماتي براي سرنگوني شورش ها را انجام مي دهد – اما آنقدر كم است كه دير شده است؟ | گیفت کارت
"خیلی خیلی دیر؟"


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*