مانافتف به محققان در روسیه تحقیق کرد و قضاوت کرد | گیفت کارت
پل منافر عمدا به محققان خرید گیفت کارت اپل هیئت منصفه در پروند روسیه دروغ گفته ساخت اپل آیدی، یک قاضی حکم کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*