ماهی های ربات اقیانوس مخلوط با زندگی آبزیان | گیفت کارت
دانشمندان یک ماهی رباتیک نرم را توسعه داده اند که می توانند با صدای کنترل شده در کنار ماهی های واقعی در اقیانوس شنا کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*