مبارزه با سایه ۳ – مبارزه و ترکیب | خرÛ�د Ú¯Û�Ù�ت کارت اپÙ�در مبارزه با سایه ۳، بازیکن یک جنگجوی سلسله کلیشه ای را که به رهایی خرید گیفت کارت اپل جهان نیروهای شرارت اختصاص دارد، کنترل می کند. یا چیزی شبیه به آن، واقعا صادقانه اهمیتی ندارد.

بازی در مورد ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم مردم ساخت اپل آیدی، بیایید صادق باشیم.

پس خرید گیفت کارت اپل یک مقدمه ای کوچک که در آن شما یک دوست کوچک دوستانه را با یک شمشیر عظیم به عنوان یک مأموریت آموزشی تمرین کردید، به طور مستقیم به ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم بر روی دشمنان مختلف خرید گیفت کارت اپل متفاوتی در اطراف شما می پردازید.

YouTube

بدون شرح

مکانیک رزمی به خوبی به تلفن همراه منتقل می شود: جهت خود را با استاندارد D-pad در سمت چپ کنترل خرید گیفت کارت اپل حرکتی که در سمت راست انجام می دهید کنترل می کنید. پانچ ها، لگد خرید گیفت کارت اپل حرکت های ویژه همه با کنترل های جهت گیری ترکیب می شوند تا مانورهای رزمی متنوع تر را فعال کنند.

انواع مبارزه چه چیزی را تضمین می کند که مبارزه با سایه ۳ پس خرید گیفت کارت اپل چندین جنگ مجددا باقی می ماند. مشت های ساده در بازی های دیگر به یک تصمیم محاسبه شده به جهت جهت گیری تبدیل می شوند. آیا شما صعود به سمت بالا، امید به عقب راندن حریف خود را به دست آوردن خرید گیفت کارت اپل کمی آرامش خود را، خرید گیفت کارت اپل یا شما کم کردن سرعت خرید گیفت کارت اپل امید برای مقابله بیشتر آسیب؟

آیا شما پانچ بالا، امید به دست کشیدن حریف خود را به عقب خرید گیفت کارت اپل دادن خودتان کمی آرام می شوید یا کم می آورید خرید گیفت کارت اپل امیدوارم آسیب بیشتری را متحمل شوید؟

تمام این گزینه ها با افزایش سلاح ها افزایش می یابد. همانطور که پیشرفت می کنید، شما به شمار زیادی خرید گیفت کارت اپل سلاح ها دسترسی خواهید داشت تا توانایی های مبارزه خود را تقویت کنید.

پس خرید گیفت کارت اپل هر دوره با دشمن، شما می توانید سلاح خرید گیفت کارت اپل پول های مختلف را باز کنید که به شما اجازه ارتقاء سلاح ها را می دهد. هر سلاح دسترسی، آسیب خرید گیفت کارت اپل آمار خود را دارد، به شما این امکان را می دهد تا سفارشی کنید که چگونه می خواهید با هر نبرد مبارزه کنید.

مبارزات تک نفره تنها در مورد دادن دانش لازم برای مبارزه با چند نفره ساخت اپل آیدی. این PvP تمرکز اصلی بازی ساخت اپل آیدی، خرید گیفت کارت اپل شما می توانید با سایر مبارزان در سراسر جهان مبارزه کنید.

سیستم پیشرفت رتبه بندی به بازیکنان امکان می دهد احساسات موفقیت خود را احساس کنند زیرا آنها خرید گیفت کارت اپل طریق امواج آنلاین به مبارزه می پردازند.

با این حال، مشکل همیشه در حال حاضر با بازی در سبک مبارزه ساخت اپل آیدی سقف مهارت بالا. این اصطلاح عاشقانه گیج کننده به سطح که بهترین بازیکنان می توانند دست یابند – یک بازی تنها می تواند خرید گیفت کارت اپل یک بازیکن خرید گیفت کارت اپل انگشتان دست خود را بپرسد، بنابراین یک بازی بسیار دشوار ساخت اپل آیدی یا بالقوه بالایی برای مهارت گفته می شود که بالا سقف

درست مثل سایر بازی های مبارزه، Shadow Fight 3 دارای سقف بسیار زیاد ساخت اپل آیدی؛ پس خرید گیفت کارت اپل یک نقطه مشخص پیشرفت خرید گیفت کارت اپل طریق چند نفره، شما در نهایت خود را در برابر کسی با چنین مهارت بی تقصیر خرید گیفت کارت اپل زمان واکنش ساخت اپل آیدی که آن را به ندرت به نظر می رسد ارزش بازی در همه. خود را

… پس خرید گیفت کارت اپل یک نقطه خاص خرید گیفت کارت اپل پیشرفت خرید گیفت کارت اپل طریق چند نفره ، شما در نهایت خود را در برابر کسی که با چنین مهارتهای بی رحمانه خرید گیفت کارت اپل واکنش مواجه شده ساخت اپل آیدی، خواهید فهمید که به سختی بازی می کند.

با این حال، لعنت به این ژانر نباید کاملا بر روی بازی فردی منعکس شود. Shadow Fight 3 به عنوان بخشی خرید گیفت کارت اپل سری بازی های طولانی مدت در سبک های طولانی در حال اجرا ساخت اپل آیدی.

شما می توانید مردم را با استفاده خرید گیفت کارت اپل حرکات سریع سریع، خرید گیفت کارت اپل همچنین نگاه واقعا آن را انجام دهید.

اگر این زمان بازی شما لذت برده اید، چه چیزی دوست ندارد؟

امتیاز ما

مشاغل مضرات
ترکیب بزرگی خرید گیفت کارت اپل مبارزات در دسترس ساخت اپل آیدی. انواع مختلفی خرید گیفت کارت اپل سلاح خرید گیفت کارت اپل ارتقاء در دسترس بازیکن ساخت اپل آیدی. محدودیت های سبک مبارزه احساس بسیار آشکار ساخت اپل آیدی.

                        

                                

                        

رتبه
۷/۱۰

WP-Appbox: Shadow Fight 3 (رایگان + ، فروشگاه App) →

WP-Appbox: Shadow Fight 3 (رایگان + ، Google Play) →


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*