مجارستان حملات و منافقانه است بریتانیا بر سر روسیه | گیفت کارت
وزیر امور خارجه مجارستان بریتانیا، فرانسه خرید گیفت کارت اپل سایر قدرت های اروپایی را به خاطر آنکه موضع "منافقانه" خود را در مورد روسیه توضیح داده ساخت اپل آیدی، مورد حمله قرار داده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*