مجازات شکنجه در زندان چهار بار به زندان افتاده است | گیفت کارت
مرکز بازداشت پیشاهنگ یاروسلاو هیچ. ۱ یک ساختمان آجری نامناسبی ساخت اپل آیدی که با سیم خاردار در سرتاسر رودخانه ولگا روسیه به پایان رسید.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*