مجرد مادر گفت: "چهار تا بچه داشته باشید و هرگز مالیات بر درآمد مجددا مجددا مجددا بفروشید"، مادران مجرد گفتند | گیفت کارت
زنان مجرد که دارای حداقل چهار فرزند هستند، خرید گیفت کارت اپل پرداخت مالیات بر درآمد برای بقیه زندگی خود معاف خواهند شد. نخست وزیر کشور گفته ساخت اپل آیدی که کاهش جمعیت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*