مجرمان در سوریه به مجازات های قطع شده تحت عفو اسد | گیفت کارت
جنایتکاران در سوریه ، خرید گیفت کارت اپل جمله کسانی که محکوم به برخی خرید گیفت کارت اپل جدی ترین جرائم هستند ، احکام خود را به عنوان بخشی خرید گیفت کارت اپل عفو رئیس جمهور بشار اسد بریده می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*