محققان می گویند پنهان شدن به عنوان پنگوئن ها در جزیره دور افتاده | گیفت کارت |

محققان می گویند پنهان شدن به عنوان پنگوئن ها در جزیره دور افتاده | گیفت کارت
بزرگترین کلنی پنگوئن پادشاهی، خرید گیفت کارت اپل حدود ۵۰۰،۰۰۰ نژاد پرورش به ۶۰،۰۰۰ نفر رسیده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*