محکومیت ممکن است در معرض خطر قرار گیرد؛ زیرا دادستانی محکمه خبرنگار پلیس بوده است | گیفت کارت
صدها محکومیت جنایی ممکن ساخت اپل آیدی در معرض خطر باشد پس خرید گیفت کارت اپل آنکه دادستانی مدافع مربوط به این پرونده به یک خبرنگار پلیس نشان داد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*