مخالفان سوری و روسیه در دوما به توافق می رسند | گیفت کارت
گفتگوهای مخالفان می گویند آنها با روسیه مقابله کرده اند که خرید گیفت کارت اپل خروج جنگجویان خرید گیفت کارت اپل شهر تحت پوشش سوری دوما دیدن خواهند کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*