مدیریت دریانوردی آمریكا گفته است كه کشتی های آمریكایی گفته اند كه نقشه سفر به خلیج را خرید گیفت کارت اپل قبل بفرستند | گیفت کارت
اداره دریانوردی آمریكا گفته ساخت اپل آیدی كه کشتی های پرچم دار آمریكا باید قصد سفر خود را به مقامات دریایی آمریكا خرید گیفت کارت اپل انگلیس ارسال كنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*