مدیر سبک ووژ را ترک کرد و برده داری و # ۰۳۹؛ تصویر حزب | گیفت کارت
سبک کارگردان نسخه برزیل وگ پس خرید گیفت کارت اپل آنکه تصویری که در ۵۰ سالگی او برگزار شد، به خاطر صحنه های برده داری خرید گیفت کارت اپل دوران استعمار محکوم شد، محکوم شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*