مردی که به قاتل مجرم شارلوت سوئیس پیوسته است | گیفت کارت
مردی که ماشین خود را به تعداد زیادی خرید گیفت کارت اپل مخالف معترضان در یک تظاهرات ملی ناسیونالیستی در شارلوتسویل سوار کرد، به قتل نخست وزیر محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*