مردی که بوش را ترک کرد، سابقۀ دکتر # ۰۳۹؛ پلیس می گوید، خود را می کشد | گیفت کارت
مردی که مظنون به کشتن جورج هار شده ساخت اپل آیدی. سابق پزشک دکتر بوش، خود را در هنگام مقابله با مقامات خود کشته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*