مردی که خرید گیفت کارت اپل تلفن خود استفاده می کند، با حمله به فلش حمله می کند | گیفت کارت
یک مرد در استرالیا، پس خرید گیفت کارت اپل استفاده خرید گیفت کارت اپل تلفن همراه خود برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل فلش که به او اخراج شد، خرید گیفت کارت اپل آسیب دیدن اجتناب کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*