مردی که DNA را در سایت سلسله نشینی مورد آزمایش قرار داد و برای قتل محاکمه شد | گیفت کارت
مردی که در دادگاه برای قتل خرید گیفت کارت اپل تجاوز به دوپینگی قرار دارد، نخستین مظنونی ساخت اپل آیدی که با استفاده خرید گیفت کارت اپل تکنیک قانونی جدید ژنتیک شجره نامه


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*