مرد اعتراف می کند که مهمان Airbnb را خرید گیفت کارت اپل طریق پرداخت غرامت پرداخت نمی کند | گیفت کارت
یک مرد به یک دادگاه استرالیا پذیرفته ساخت اپل آیدی که او یک مهمان Airbnb را به قتل رسانده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*