مرد انکار می کند که کودک ۵۰ ساله بریتانیایی را بکشد | گیفت کارت
یک مرد خرید گیفت کارت اپل کشتار یک کودک نو پا که در ۵۰ سال پیش خرید گیفت کارت اپل استرالیا در استرالیا گریخته ساخت اپل آیدی، انکار کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*