مرد بریتانیایی پس خرید گیفت کارت اپل اینکه توسط یک مار دریایی گاز گرفت، میمیرد. | گیفت کارت
یک مرد انگلیسی پس خرید گیفت کارت اپل خوردن یک مار دریایی در استرالیا جان خود را خرید گیفت کارت اپل دست داد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*