مرد دستگیر شد و در ##۹؛ ریسین # ۰۳۹؛ فرستاده شده به Trump و پنتاگون | گیفت کارت
یک مرد پس خرید گیفت کارت اپل بسته شدن مشکوک به ریسین سمی به پنتاگون خرید گیفت کارت اپل رئیس جمهور ترامپ فرستاده شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*